top of page

Vapaa hermosto loistaa

Updated: Apr 23


Rentoutunut hermosto
Vapaa hermosto - Sensomotorinen valmennus
Tämä on ensimmäinen blogaukseni Sensomtorisesta valmennuksesta ja siitä mitä tarkoitan vapaalla hermostolla.

Sensomotoriikka tarkoittaa lyhyesti sitä, että jokin aistumus tunne, liike, kosketus, näkö, haju, maku tai ajatus aiheuttaa kehossa turhaa liikettä tai vastaavasti jäätymisen kokemuksen.

Kun meillä on hermostossa turhia liikemalleja toisin sanottuna aktiivisia primitiivirefleksejä tapahtuu tahdosta riippumatonta liikettä ilman, että pystymme siihen vaikuttamaan, yleensä emme edes huomaa sitä. Joudumme kyllä vastustamaan tuota liikettä mutta sen teemme tiedostamattamme.


Sensmotorinen kehittyminen

Primitiivirefleksit muodostavat pohjan ihmisen motorisen kehityksen vaiheille ja ovat siten erittäin tärkeässä asemassa meidän kehityksessä. Ne valmistavat meidän kehoa ja aisteja kehittymään.

Koska meillä kaikilla on aivoissa refleksijärjestelmä olemassa, se voi alkaa oireilla missä tahansa elämän vaiheessa.

Yleensä oireilun alkamisen taustalla on jokin fyysinen tai psyykkinen voimakas kokemus eli trauma. Sellainen kokemus jonka käsittelyyn ei hermostossa ole juuri sillä hetkellä resursseja ja se jää kehon käsiteltäväksi. Isoja fyysisiä kokemuksia ovat esimerkiksi leikkaukset ja iskut päähän. Isoja psyykkisiä kokemuksia ovat pitkään jatkunut tai voimakkaasti stressaava elämänjakso, läheisen sairastuminen tai jokin muu voimakas kokemus. Silloin primitiivirefleksit alkavat syttyä.


Kaikilla primitiivireflekseillä on oma tärkeä tehtävänsä ja jokainen niistä oireilee omalla tavallaan. Hermostotestauksella pääsemme tutkimaan mitä kehomme kertoo, mitä turhia liikemalleja mahdollisesti on aktiivisena.


Haastavat liikemallit

Turhat liikemallit kehossa aiheuttavat haastetta fyysisessä kehossa mutta ne haastavat myös meidän mieltä ja tunne-elämää. Kun emme saa käyttöömme kaikkea hermoston ja aivojen kapasiteettia ajatukset ja tunnemaailma voi olla hyvin negatiivista. Turhat pelot ja fobiat tai negatiiviset ajatusketjut voivat myös tulla sitä kautta. Liikemallien kautta kehossamme voi olla myös jatkuva taistele-pakene-reaktio sympaattisessa hermostossa tai jäätymisen reaktio parasympaattisessa hermostossa.


Haasteita voivat olla esimerkiksi:

  • stressiherkkyys

  • huono palautuminen

  • huono uni

  • ahdistus/masennus

  • levottomuus

  • päänsärky

  • keskittymisvaikeus

Vapaa hermosto

Kun primitiivirefleksit saadaan kehosta sammutettua/integroitua myös refleksinomainen liike loppuu eikä meidän tarvitse käyttää liikkeiden vastustamiseen energiaa. Samalla informaatio voi kulkea hermostossa vapaasti, saamme käyttöömme kaiken mahdollisen kapasiteetin ja myös mieli ja tunne-elämä voi olla tasapainoista.


Mielestäni tässä on aika paljon syytä siihen minkä vuoksi hermosto kannattaisi testata ja hoitaa mahdollisesti esiin tulleet haasteet.Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page