top of page

Primitiivirefleksien vaikutus ihmissuhteisiin

Updated: Apr 23


Ihmissuhteet ja primitiivirefleksit

Aktiivisilla primitiivireflekseillä ja hermostolla voi olla valtavan suuri merkitys meidän ihmissuhteisiin.


Primitiivirefleksit voivat tehdä oman fyysisen ja psyykkisen olon epämukavaksi ja silloin sosiaalinen kanssakäyminen voi olla myös epämiellyttävää.

Jos kokee epämukavuutta omassa kehossa ja mielessä voi olla vaikea kohdata ihmisiä aidosti ja läsnäolo voi olla haastavaa.

Ja se voi vaikuttaa ihmissuhteiden “syvyyteen” ja toisaalta haittaa suhteiden vastavuoroisuutta. Myös luottamus toisiin ihmisiin voi olla haastavaa, kun Moro-refleksi pitää yllä jatkuvaa stressitilaa.


Kommunikointi ja käytösmallit

Moro-refleksi voi haitata myös kommunikointia.

Se voi aiheuttaa sen, että kuulee itselle sanotut asiat negatiivisella sävyllä tai merkityksellä, vaikka sanoja ei ole tarkoittanut sellaista ollenkaan. Se voi aiheuttaa tunteen, että tulee loukatuksi tai arvostelluksi.

Moro-refleksi voi aiheuttaa väärinymmärryksiä ja toisaalta aiheuttaa epätarkoituksenmukaista kommunikointia. Silloin saattaa myös lukea tilanteita väärin ja aiheuttaa hämmennystä omalla kommunikoinnilla. Ymmärtää vitsit väärin tai kertoo tilanteeseen epäsopivia vitsejä.


Moro-primitiivirefleksin taistele-pakene-tila voi aiheuttaa käytösmalleina esim. puolustautumista, ärtyisyyttä tai vetäytymistä. Se voi aiheuttaa mm. turhia konflikteja sekä paineen ja kiireen tuntua ihmissuhteisiin.


Empatia ja luottamus

Empatian tunteminen ja toisten ihmisten kokemusten ja ajatusten ymmärtäminen voi olla vaikeaa, kun primitiivirefleksit haastavat.

Lisäksi stressaavissa tilanteissa Moro-refleksi voi aiheuttaa oman pään sisälle menoa, joka taas voi johtaa siihen, että ei muistakaan ihan kaikkea mitä tapahtui tai mitä puhuttiin. Ja se saattaa vastapuolesta näyttää siltä, että ei ole oikein välittänyt kuunnella.


Moro-refleksi näyttäytyy jokaisella ihmisellä omalla tavallaan. Siihen vaikuttaa mm. yksilöllinen hermosto, menneet tapahtumat ja kokemukset sekä nykyinen elämäntilanne ja resurssit.


Primitiivirefleksit voivat aiheuttaa:

 • Stressi

 • Epäluottamus

 • Erillisyyden kokemus

 • Puolustautuminen ja vetäytyminen

 • Konfliktit

 • Dissosiaatio

 • Huonovointisuus

 • Empatian puute

 • Taistele-pakene-lamaannuPrimitiivirefleksit ja ihmissuhteet


Vapaa hermosto

Negatiivisten vaikutusten kääntöpuolella on tietysti se miten primitiivirefleksien hoitaminen ja vapaa hermosto voi parantaa ihmissuhteita.

Kun ihmisellä on hyvä olla itsensä kanssa, keho tuntuu hyvältä ja mieli ja hermosto on vapaa ja tasapainossa on helpompaa kohdata muut ihmiset aidosti ja läsnäolevasti.

Läsnäolo on yksi tärkeimmistä asioista ihmiskohtaamisissa.

Sujuva kommunikointi helpottaa ihmissuhteita ja asioiden ymmärtämistä ja esim. ihan käytännön asioista sopimista. Sujuva kommunikointi on mukavaa ja voi olla hauskaa.


Yhteenkuuluvuus ja avoimuus

Myös yhteenkuuluvuuden tunne lisääntyy, kun koetaan yhteisymmärrystä.

Vapaalla hermostolla luottamus ihmisiin ja elämään on olemassa voi elämässä saada enemmän asioita aikaan, kun voi vaan mennä eteenpäin eikä tarvitse jäädä kiinni negatiivisiin skenaarioihin.

Myös ihmissuhteiden luonne voi olla luottamuksellisempaa ja siten kevyempää.

Käytösmalleina vapaa hermosto voi näyttäytyä esim. hyväntuulisuutena, avoimuutena ja helposti lähestyttävänä.


Aika monella on kokemuksia ihmisistä joiden seurassa on helppo olla.

Vapaalla hermostolla ihminen voi kokea olevansa oma itsensä, eikä tarvitse kokea puolustautumisen tai maskaamisen tarvetta.

Se vapauttaa paljon voimavaroja ja silloin ihminen koetaan usein helposti lähestyttäväksi ja luotettavaksi.


Hyvien ihmissuhteiden kulmakiviä:

 • Läsnäolo

 • Aitous

 • Luottamus

 • Avoimuus

 • Turvallisuus

 • Sujuva kommunikointi

 • Yhteenkuuluvuuden tunne

 • Mitä lisäisit tähän?


Ihmissuhteisiin vaikuttaa tietysti myös jokaisen yksilöllinen hermosto ja monet muut asiat.

Silti uskallan väittää, että ihmissuhteet paranevat, kun emme ole jatkuvassa taistele-pakene-lamaannu-tilassa vaan voimme kohdata ihmiset vapaalla hermostolla.


Näiden kaikkien asioiden takana on se tosiasia, että primitiivirefleksit siellä aivorungossa haittaavat meidän kehittyneempien aivojen osien toimintaa ja käyttöä. Kaikki tieto meidän hermostosta kulkee aivoihin aivorungon kautta ja samalla kaikki tieto meidän aivoista kohti hermostoa kulkee myös aivorungon kautta.

Primitiivirefleksit aiheuttavat ristiriitaa aivoihin ja se taas aiheuttaa monenlaisia epätarkoituksemukaisia ajatuksia, tunteita, kokemuksia ja liikkeitä.122 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page